You love love love

You love love love

You love love love

Yeah you do

— — –…

 

You gotta love love love

You gotta love love love

You gotta love love love

Yeah you do

— — –…